Natuurmarkt met uitreiking Natuur- en Landschapsprijs Bredenhofstichting

Natuurmarkt voor de Zaanstreek
Tijdens deze grootschalige natuurmarkt, waar bijna alle natuurorganisatie van de Zaanstreek vertegenwoordigd zijn, vindt tevens de uitreiking plaats van de tweejaarlijkse Natuur- en Landschapsprijs van de Bredenhofstichting. Dit is de eerste keer dat deze prijs wordt uitgereikt.

Natuur- en Landschapsprijs van de Bredenhofstichting
De Prijs wordt toegekend als erkenning voor een bijzondere inzet voor de Zaanse natuur en/of het Zaanse landschap. Er worden twee categorieën prijswinnaars onderscheiden: een prijswinnaar in de categorie organisaties en een prijswinnaar in de categorie individuele personen (vrijwilligers of professionals). Kandidaten voor de prijs zijn in eerste instantie door de organisatoren van de Prijs genoemd, maar kunnen ook door het publiek worden aangedragen.

Met muziek van Tim Knol
Popmuzikant Tim Knol, zelf ook woonachtig in de Zaanstreek, zal deze middag muzikaal ondersteunen. Tim Knol, ook bekend van zijn wandelclub, is zelf een grote natuurliefhebber. Hij levert dan ook graag een bijdrage aan deze dag.

Meer informatie
  • Begint om
    02/10/2021 12:00
  • Deur open
    02/10/2021 12:00