Algemene Informatie

Algemene informatie:

Stichting Cultureel Centrum Bullekerk, met statutaire zetel te Zaanstad, is ingeschreven in het handelsregister onder het volgende nummer:
KVK: 74615696
RSIN: 859969174
BTW-nummer: 8599.69.174.B.01

Doelstelling

Stichting Cultureel Centrum Bullekerk heeft tot doel van de Bullekerk een inspirerend Zaans maatschappelijk-cultureel podium en ontmoetingscentrum te maken, zonder winstoogmerk. De Stichting wil met dit nieuwe centrum voor Kunst en Cultuur de historische kerk weer dagelijks openstellen voor publiek.

Missie:

De Bullekerk is hét huis voor de buurt, de stad, de streek en iedereen die wil ontmoeten, wil beleven en verrast wil worden door een grote diversiteit aan culturele en innovatieve programma’s in een gastvrije en sfeervolle ambiance. Dat alles met respect voor de traditie en betekenis van het gebouw voor de stad als veilig middelpunt.

Klik op de volgende link voor: Beleidsplan_Cultureel_Centrum_Bullekerk_2022_2025

Klik op de volgende link voor: Jaarrekening 2023 CC Bullekerk

Bestuur:

Gerbrand Klop (voorzitter)
Fred de Haas (penningmeester)
Gert Schouten (lid)
Rob Bangert (lid)
Indira Andrea (lid)

Het bestuur is onbezoldigd.

ANBI:

Cultureel Centrum Bullekerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn aftrekbaar van uw inkomsten of vennootschapsbelasting. Uw bijdrage wordt dus volledig gebruikt voor de Bullekerk.

Cultureel Centrum Bullekerk wordt gesteund door Zaanstad.

De Bullekerk wordt gesteund door het  VSB-fonds.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

De Bullekerk wordt gesteund door Stichting DOEN.

Stichting DOEN stimuleert vernieuwende, ondernemende en creatieve plekken waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar leren kennen en van elkaar kunnen leren. DOEN gelooft dat deze ontmoetingsplekken de onderlinge samenhang in de maatschappij versterken en bijdragen aan meer betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij hun buurt.

Comité van Aanbeveling:

Marco Bakker – zanger
Jan Hamming – burgemeester van Zaanstad (2017-heden)
Wouter Harbers – pianist
Henny Huisman – tv-persoonlijkheid, presentator
Freek de Jonge – cabaretier
Piet de Koning – directeur Zaantheater (1998-2015)
Harry Slinger – zanger
Sieuwert Verster – zakelijk en artistiek leider Orkest van de 18e Eeuw
Juvat Westendorp – danser

“De Bullekerk als podium, het oude huis van God nu voor een Goddelijk idee. Een écht podium voor zo’n beetje alle cultuur. De grote en de kleine kunstvorm. Unieke sfeer, de artiest en het publiek voelt de warmte en het tomeloze enthousiasme van Niels Busch en zijn medewerkers. De achternaam van Niels begint al met de 2 letters van Bullekerk, dat kan geen toeval zijn!”
Henny Huisman

Contact:
Cultureel Centrum Bullekerk
Westzijde 75, 1506 BE Zaandam
info@bullekerk.nl
tel: 06 28681804 (Niels Busch)

Het laatste nieuws
Team Bullekerk_WEB2

Word Vriend van de Bullekerk

Draag je de Bullekerk een warm hart toe en wil je ons steunen? Word dan Vriend.
Lees meer