Privacybeleid

Stichting Bullekerk Zaandam, gevestigd aan Westzijde 75 1506 ED Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bullekerk Zaandam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (uitsluitend bij het bestellen van tickets)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bullekerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bullekerk Zaandam verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het reserveren van tickets. Hiertoe heeft Stichting Cultureeel Centrum Bullekerk een gebruikersovereenkomst afgesloten met WeTicket, die uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verwerking van transacties. In dit kader wordt uw e-mailadres gedeeld met WeTicket.
– Het afhandelen van de betaling. Hiertoe heeft Stichting Cultureel Centrum Bullekerk een gebruikersovereenkomst afgesloten met Mollie, die uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verwerking van transacties. In dit kader worden uw persoonsgegevens (e-mailadres en bankrekeningnummer) gedeeld met Mollie.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten te kunnen afleveren
– Stichting Bullekerk Zaandam analyseert bezoekgedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren.

– Stichting Bullekerk Zaandam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Bullekerk Zaandam neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Bullekerk Zaandam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bullekerk Zaandam bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bullekerk Zaandam deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van ons verwerken voor het bestellen en  betalen van tickets hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Stichting Bullekerk Zaandam blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Stichting Bullekerk Zaandam verstrekt alleen met uw nadrukkelijke toestemming persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Bullekerk Zaandam gebruikt alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website, het gebruiksgemak en de bestelling. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat u dan geen tickets kunt bestellen via onze website.

Onderstaand aanvulling op het cookiebeleid dat is ingesteld voor GA4 op deze site.

Cookie naam Standaard  expiration time Omschrijving
_ga 2 years Used to distinguish users.
_gid 24 hours Used to distinguish users.
_ga_<container-id> 2 years Used to persist session state.
_gac_gb_<container-id> 90 days Contains campaign related information. If you have linked your Google Analytics and Google Ads accounts, Google Ads website conversion tags will read this cookie unless you opt-out.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Bullekerk Zaandam. Een ieder kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken te verkrijgen door een mail te sturen naar info@bullekerk.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bullekerk Zaandam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Niels Busch is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Bullekerk Zaandam Hij is te bereiken via info@bullekerk.nl.

Contactgegevens:
Cultureel Centrum Bullekerk
Westzijde 75 1506 ED Zaandam
06-28681804

Het laatste nieuws
Team Bullekerk_WEB2

Word Vriend van de Bullekerk

Draag je de Bullekerk een warm hart toe en wil je ons steunen? Word dan Vriend.
Lees meer