Stadsherstel Amsterdam

Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:

  • het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
  • de leefbaarheid van steden en dorpen
  • de toegankelijkheid van monumenten en
  • het behoud van het restauratieambacht

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel meer dan 600 panden in en binnen een straal van 45 kilometer van de stad Amsterdam gered. Panden die soms al op de nominatie stonden gesloopt te worden en die Stadsherstel redde om hun historisch belang of hun beeldbepalende, monumentale waarde.

Stadsherstel is een vennootschap met een maatschappelijk doel; aandeelhouders ontvangen een bescheiden dividend. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. De organisatie verricht haar werkzaamheden met respect voor monumentaal erfgoed, de omgeving, huurders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Met een restauratieomzet van gemiddeld tien miljoen euro per jaar, waarmee we meer dan 600 panden hebben gered is Stadsherstel de grootste restaurerende organisatie van Nederland.

De aan de organisatie gelieerde Vereniging Vrienden van Stadsherstel telt ruim 2500 vrienden en ondersteunt al meer dan 35 jaar het restauratiewerk van Stadsherstel.

Het laatste nieuws
Team Bullekerk_WEB2

Word Vriend van de Bullekerk

Draag je de Bullekerk een warm hart toe en wil je ons steunen? Word dan Vriend.
Lees meer